De Creatieve Motor

VN-verdrag in de Praktijk

vip, niets over ons zonder ons

Een arbeidsbeperking en het VN-Verdrag handicap

In het VN-verdrag handicap staat dat de regering moet samenwerken met mensen met een beperking. Daarom moet de regering uitleggen hoe de wetten bij het VN-verdrag handicap passen.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft hiervoor een ‘checklist’ gemaakt. Dit is een vragenlijst.

De vragenlijst gaat speciaal over het VN-verdrag. Dit verdrag is bijzonder omdat het mensen met een beperking een grote rol geeft.

De checklist is voor mensen die regels en wetten maken. Die moeten laten zien dat ze de vragen in de checklist hebben gesteld. En dat zij een antwoord hebben op de vragen.

De checklist is ook voor mensen met een arbeidsbeperking zelf. En voor mensen en organisaties die voor hen opkomen. Ze kunnen vertellen welke vragen ze hebben over nieuwe wetten.

Lees meer

WAUW!

Guusje is op reis met Keolis!

Voor ons G-KRACHT politiek panel is "Een leven lang leren" speerpunt nr.1: Doorleren is voor mensen met een handicap niet altijd weggelegd.


Wij zijn blij met de aandacht voor dit onderwerp op deze mooie manier. De actie wordt doorgezet en alle 12 Guusjes worden op deze manier de komende maanden getoond. De Guusjes laten in een oogopslag zien waar mensen met een handicap tegen aan lopen.

Namens de ViP (VN verdrag in de Praktijk) werkgroep willen wij Keolis bedanken voor deze actie die hopelijk een bijdrage levert aan meer begrip voor elkaar.

De ViP werkgroep bestaat voornamelijk uit ervaringsdeskundigen met diverse achtergronden.

Inclusie agenda

Wethouder Soetekouw neemt de inclusie agenda, samengesteld door het ViP, in ontvangst. Naast een groot letter uitgave ook in braille.


Inclusie Agenda Almere 2018 – 2022

Inclusie Agenda Almere 2018 – 2022 Grote letter uitgave


het logo van ViP, het vn verdrag in de praktijk

Adviesgroep VN-Verdrag in de Praktijk (ViP)

In Almere vormen ervaringsdeskundigen en hun vertegenwoordigers de Adviesgroep VN-Verdrag in de Praktijk (ViP), ondersteund door de Creatieve Motor.

Zij adviseren de gemeente Almere over een inclusieve stad, een inclusief Almere. De Creatieve Motor organiseert de achterban.

De adviesgroep richt zich op het scheppen van mogelijkheden voor mensen met een handicap. Van stoepverbreding tot begrijpelijke brieven.

Aan de hand van maandelijkse bijeenkomsten en discussies met gemeente ambtenaren hebben ze een actielijst (Inclusie Agenda) opgesteld:

  • Wat verbetert de toegankelijkheid voor mensen met een beperking?
  • Welke aanpassingen kunnen snel gebeuren?
  • Hoe vergroten we de bewustwording bij inwoners, professionals en ambtenaren?

Lees hier het jaarverslag van de openbare ViP-activiteiten en Stichting De Creatieve Motor 2018

Facebook & Twitter