de Adviesgroep

Bijeenkomsten en Leden

Poster met de leerpunten en de trotspunten van de adviesgroep ViP in Almere

Vergaderingen

Iedere derde maandag van de maand komt de Adviesgroep ViP met de Gemeente Almere bij elkaar om te spreken over de voortgang.

De adviesgroep richt zich op het scheppen van mogelijkheden voor mensen met een handicap, de onderwerpen kunnen gaan van stoepverbreding tot begrijpelijke brieven.

Aan de hand van deze maandelijkse bijeenkomsten en discussies met de gemeente ambtenaren heeft ViP een actielijst opgesteld: de Inclusie Agenda.

De ViP-Adviesgroep bestaat uit ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van de hieronder staande organisaties.


Vergaderdata ViP 2019

  • 18 november 2019,
  • 16 december 2019.

Het project Realisatie Inclusie Agenda

De initiatiefnemers van het net gestarte project "Realisatie Inclusie Agenda" geven een kijkje in de keuken van het ViP Café.

Het ViP Café is een maandelijks inloopcafé en ontmoetingsplek voor iedereen uit de gemeente Almere die mee wil denken over het realiseren van het VN-verdrag.

Het project maakt deel uit van het programma Voor elkaar!

Stichting Abri

inloophuis de ruimte

Inloophuis de Ruimte

bureau gelijke behandeling flevoland

Bureau Gelijke Behandeling

GGz Panel Flevoland

GGz panel Flevoland

Doven en slechthorenden

Website

Andere bijeenkomsten

ViP en DCM organiseren ook andere bijeenkomsten voor de achterban:

  • de jaarlijkse Dag van de Toegankelijkheid
  • de uitreiking van De Inclusie Agenda Almere 2018 - 2021.

Hoe 't allemaal begon...

Motie aangenomen voor opstellen Almeerse Inclusie Agenda

Aan de hand van het VN-verdrag uit 2016 is de gemeente Almere bezig met inclusie d.m.v. een Inclusie Agenda. De doelgroep speelt zelf de hoofdrol bij de ontwikkeling en uitvoering van de Inclusie Agenda.

Het VN-verdrag is gericht op de rechten van mensen met een handicap: mensen met fysieke, psychische en verstandelijke beperkingen moeten volwaardig en gelijkwaardig kunnen meedoen en meebeslissen in de samenleving.

De onderliggende gedachte van het VN-verdrag is de 'Inclusieve Samenleving' waarin iedereen ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, talenten, inkomen en beperkingen optimaal kan meedoen.

De gemeenteraad nam in 2016 een motie aan met het verzoek aan het college om:

  • zo snel mogelijk met de doelgroep en hun organisaties in overleg te gaan over het opstellen van een Almeerse Inclusie Agenda;
  • goed te onderzoeken waar (toegankelijkheids-) knelpunten zijn en aan welke wettelijke plichten dient te worden voldaan;
  • de mogelijkheden van provinciale of landelijke financiële steun te onderzoeken en de raad hierover te informeren;
  • de raad voor 1 april 2017 een voorstel te doen voor een Almeerse Inclusie Agenda, waarin ook de fasering en de financiële aspecten nader zijn uitgewerkt,

Het College van B &W kreeg hiermee de opdracht om een Inclusie Agenda Almere te ontwikkelen.


_RG-156__Motie_Pvda__LA__D66__PVV__SP__CU__SP_en_AP-OPA_Inclusie_agenda__motie_De_Vos (004).pdf